Result of National Painting Competition 2014

Result
National Level Painting Competition 2014

Theme
Dhoop aur Chhav Mein
Fahrata Tiranga Har Naav Mein

 
First Prize  ( Rs 5000/-)
Rashmi Bhalla, Bhilai

Second Prize ( Rs 3000/-)
T. Pavan Kumar, Hyderabad

Third Prize ( Rs 2000/-)
Navodit Mandal, Meerut

10 Consolation Prizes
( Rs 1000/- each)
1. Abhilash Dewangan, Raipur
2. Mreenmai Singh Thakur, Raipur.
3. Swati Jain, Rajnandgaon
4. Sheetal Sahu, Rajnandgaon
(Deaf & Dumb)
5. Manish Kumar, Raipur.
6. Manoj Kumar, Raipur.
7. Bhubneshwari Sahu, Raipur.
8. Ashutosh Dhruv, Raipur.
9. R.K.Vikas, Raipur.
10 Gopi Bhosle, Pune.